Podmínky

Reconnective  Healing ®  –  Rekonektivní  léčení  –  podmínky


Rekonektivní léčení probíhá zpravidla během osobního sezení, ale může být provedeno i na dálku. Praktik se věnuje klientovi v dohodnutém čase přibližně 50 minut. Samotný proces léčení trvá 30 minut. Po dobu léčení leží klient na lehátku a má zavřené oči.

Není nutné, aby se na proces soustředil, nebo se jinak do procesu zapojovat. Pouze odpočívá. Praktik Rekonektivního léčení se naladí na frekvence a to způsobí, že frekvence začne cítit také klient.

Projevy jsou různé a mohou být pokaždé jiné. Stává se, že si klient velmi dobře odpočine, může cítit jen slabší vibrace. Někdy se mu pohybují oční víčka, změní se dech, pohybují se konečky prstů. Často k projevům patří drobné nebo větším samovolné pohyby svalů na různých částech těla. Klienti mohou zažívat pocit vznášení se v prostoru, vidět dosud neznámé barvy nebo zajímavé obrazy či zvuky. Někomu se vybaví vzpomínky na věci, které již zapomněl. Někdy mají lidé na lehátku pocit, že s nimi na léčení někdo spolupracuje.

Ve velké většině případů jsou prožitky velmi příjemné a spousta klientů tvrdí, že se s něčím podobným ve svém životě dosud nesetkali. Stává se i to, že si nejsou lidé jistí, že něco cítili, někdy se stane, že během procesu usnou. Nic z toho není dobře nebo špatně. Každý jsme jiný a každý vnímáme jiným způsobem.

Optimální je absolvovat 2-4 léčení během 7-10 dnů. Výsledky léčení mají většinou tendenci setrvat po celý zbytek života.

Rekonektivní léčení lze aplikovat na kohokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či druhu onemocnění. Metoda je účinná na všechny živé bytosti – je vhodná pro lidi i pro zvířata.

cropped-wallpaper-1531107.jpg